Lučke Kapetanije

Izvještaj o specijalizovanom seminaru za implementaciju MLC 2006 konvencije

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva rada i socijalnog staranja pohađali su specijalizovani trening za implementaciju Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji je održan u prostorijama EMSA-e u Lisabonu 22. i 23. novembra 2016. godine, na kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Albanije i Srbije.

Ovo je još jedan u nizu specijalizovanih seminara koji se redovno održava pod okriljem Evropske agencije za pomorsku sigurnost - EMSA-e. 

Seminar je trajao dva dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koja se bavi pitanjima uslova na radu i pravima pomoraca. Naime, konvencija propisuje minimalne standarde u pogledu uslova života na brodu i pravima pomoraca koje treba da ispuni brodovlasnik svake države koja je potpisnica ove konvencije.

Read more ...

Page 4 of 7