Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJEŠTAJ O SPECIJALIZOVANOM SEMINARU ZA IMPLEMENTACIJU STCW KONVENCIJE

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Lučke kapetanije Kotor pohađali su specijalizovani trening za implementaciju STCW konvencije koji je održan u prostorijama EMSA-e u Lisabonu od 12. do 15. jula 2016. godine, na kome su učestvovali i predstavnici Turske, Albanije i Srbije.
Ovo je još jedan u nizu specijalizovanih seminara koji se redovno održava pod okriljem EMSA-e.

Seminar je trajao četri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa STCW konvencije koja se bavi pitanjima obuke i sertifikacije pomoraca. Naime, konvencija daje minimum uslova vezanih za trening, obuku i sertifikaciju pomoraca koje treba da ispuni svaka država članica da bi pomorci bili na takozvanoj bijeloj listi tj. da bi pomorci mogli nesmetano da plove na brodovima svih svetskih zastava.