Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJEŠTAJ O 61-om SEMINARU ZA PSC OFICIRE

Inspektor sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar pohađao je 61-i Seminar za PSC oficire (Inspektore sigurnisti plovidbe) koji je održan u prostorijama Ecole Nationale Superieure Maritime (ENSM) u Saint Malo u Francuskoj (20-24 juna 2016. godine), na kome si učestvovali PSC oficiri svih 27 država članica Pariškog memorandum o razumijevanju (PMoU) o vršenju PSC ( državne kontrole u lukama ili kontrole države luke, što su kod nas Inspektori sigurnosti plovidbe).
Ovo je jedan u nizu seminara na kojem su uzeli učešcće Inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar od kako je Crna Gora 2011. godine postala pridruženi član Paris MoU-a (asocijacije naše strukovne inspekcije na nivou širem od Evropske Unije).

Kao što se i iz naslova Seminara vidi ovo je jedan u nizu seminara koji se redovno održava pod okriljem Parikkog memorandum ili Evropske agencije za pomorsku sigurnost – EMSA-e.
Seminar je trajao tri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa koji vaze u regionu -državama članicama Pariškog memorandum i u državama članicama Evropske unije u vezi sa koncentrisanom inspekcijskom kampanjom u odnosu na Konvenciju o radu pomoraca, koja će se po program Paris MoU-a održati od poketka septembra do ikraja novembra ove godine.
Napominjem da je region Pariškog memoranduma širi od Evropske unije jer taj region obuhvata osim država Evropske unije još i Rusiju i Kanadu, mada je regulativa Pariškog memoranduma uglavnom regulativa IMO (International Maritime Organization – Međunarodne pomorske organizacije) i uža je od regulative Evropske unije, za direktive Evropske unije koje se odnose na pomorsku sigurnost. Regulativa Pariškog memorandum, koja se sastoji od najnovije verzije osnovnog teksta Pariškog Memoranduma i svega onoga na šta se poziva taj osnovni tekst (instrukcija i procedura, odnosno cirkulara itd.), se primjenjuje na cijelom području tog regiona, a u državama Evropske Unije dodatno i regulativa EU.
Seminar je posebno stavio naglasak na jednačitu - harmonizovanu primjenu: PSCO Manual-a (dokumenta PMoU koji ima preko 1100 stranica), Rule Check-a (programa EMSA-e koji obuhvata sve IMO I ILO Konvencije iz oblasti pomorstva na snazi, kao i regulative EU iz te oblasti - na desetine hiljada stranica), sa bližim osvrtom na PMoU Port State Control Committee Instructions (PSCC Instrukcije) iz MLC, 2006 (Konvencije o radu pomoraca), ISM Coda kao sastavnom dijelu SOLAS 74 Konvencije (Međunarodnog Koda o sigurnom upravljanju ili o upravljanju sigurnošću), Deficiencies Matrix (Matrici nedostataka) i unošenju tih nedostataka u bazu podataka PMoU koji se vodi pri EMSA-i, tzv.THETIS-u, poslije izvršenih pregleda brodova, kao i o Programu daljinskog učenja – ‘’DLP’’-‘’Distance Learning Program’’, koje inspektorima treba da obezbijede tzv. nacionalni koordinatori za Pariški Memorandum.

Bar, 27.06.2016. god.

Kap. Mirko Fuštić