Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJEŠTAJ O 5-om SPECIJALIZOVANOM SEMINARU U VEZI PREGLEDA PUTNIČKIH BRODOVA ZA PSC OFICIRE

Inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor pohađali su 5-ti Seminar za PSC oficire (Inspektore sigurnisti plovidbe) koji je održan u prostorijama lučke kapetanije u Trstu od 10. do 13. maja 2016. godine, na kome su učestvovali PSC oficiri iz 15 država članica Pariškog memorandum o razumijevanju (Paris MoU), predstavnici USCG (US Coast Guard) i predstavnici Tunisa, Irana i Turske.
Ovo je deveti seminar na kojem su uzeli učešcće Inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar i Kotor od kako je Crna Gora 2011. godine postala pridruženi član Paris MoU-a.
Ovo je još jedan u nizu seminara koji se redovno održava pod okriljem EMSA-e ili Pariškog memoranduma.

Seminar je trajao četri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa koji važe u regionu - državama članicama Pariškog memorandum i u državama članicama Evropske unije, a tiče se pregleda putničkih brodova.
Napominjemo da je region Pariškog memoranduma širi od Evropske unije, jer taj region obuhvata osim država Evropske unije, još Rusiju i Kanadu, mada su regulative Pariškog memoranduma uglavnom regulative IMO (International Maritime Organization – Međunarodne pomorske organizacije) i uža je od regulative Evropske unije, za direktive Evropske unije koje se odnose na pomorsku sigurnost.
Regulativa Pariškog memorandum se primjenjuje na cijelom području tog regiona, a u državama Evropske Unije dodatno i regulativa EU.
Seminar je obuhvatio sljedeće teme iz oblasti pregleda putničkih brodova :
1. Passenger Ship Safety Survey
2. Passenger Ship Operational Control
3. Expanded Inspection On Passenger Ships
4. Inspection Of Passenger Ships By USCG
5. Propulsion Of Passenger Ships
6. ISM

Seminarom je bila obuhvaćena posjeta brodogradilištu Fincantieri (mjesto pored Trsta) gdje se proizvode najveći putnički brodovi na svijetu – kruzeri.

Na početku posjete smo imali prezentaciju o brodogradilištu (istorijski razvoj, današnji kapaciteti i planovi za budućnost), a kasnije smo posjetili glavne pogone brodogradilišta.