Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Program tehničke pomoći EMSA, Lisabon, 10. februar 2016.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Program tehničke pomoći finansiran je od strane Evopske Komisije, i dio je Projekta koji se odnosi na pružanje tehničke pomoći Evropske Unije IPA zemljama, odnosno zemljama predpristupne pomoći, u koje spada i Crna Gora.
Projekat se odnosi pružanje tehničke pomoći iz oblasti pomorske sigurnosti i bezbjednosti, zaštite morske sredine, obrazovanja i sertifikacije pomoraca, istrage pomorskih nezgoda i pravnih pitanja.
Sastanku su prisustvovali Kap. Vladan Radonjić, v.d. generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj, u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, i Kap. Predrag Ratković, Samostalni savjetnik I, u Upravi pomorske sigurnosti.
Nakon završenog Kick-off Meeting-a, iskoristili smo priliku da se u prostorijama EMSA sastanemo sa gospođom Monikom Malinski iz Odjeljenja za primjenu STCW konvencije u zemljama Evropske unije i zemljama van Evropske unije čiji je obrazovni sistem prepoznat kao adekvatan od strane Evropske komisije. U dvočasovnom razgovoru dobili smo pohvalne ocijene o izuzetnom napretku postignutom od momenta posljednje kontrole koja je bila krajem marta 2015. godine. Pohvalne ocijene su prenesene i predstavnicima Evropske komisije, koji će uz podneseni Izvještaj EMSA, pripremljeni Korektivni akcioni plan Ministarstva saobraćaja i pomorstva i dostavljene dokaze o ispunjenosti pojedinih tačaka Plana dati instrukcije i dalje korake za povratak Crne Gore na Bijelu listu Evropske komisije.

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić