Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJESTAJ O 40-om SEMINARU ZA PSC OFICIRE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Seminar je posebno stavio naglasak na jednačitu - harmonizovanu primjenu: PSCO Manual-a (dokumenta PMoU koji ima preko 1100 stranica), Rule Check-a (programa EMSA-e koji obuhvata sve IMO I ILO Konvencije iz oblasti pomorstva na snazi, kao i regulative EU iz te oblasti - na desetine hiljada stranica), sa bližim osvrtom na PMoU Port State Control Committee Instructions (PSCC Instrukcije) iz MLC, 2006 (Konvencije o radu pomoraca), ISM Coda kao sastavnom dijelu SOLAS 74 Konvencije (Međunarodnog Koda o sigurnom upravljanju ili o upravljanju sigurnošću), Deficiencies Matrix (Matrici nedostataka) i unošenju tih nedostataka u bazu podataka PMoU koji se vodi pri EMSA-i, tzv.THETIS-u, poslije izvršenih pregleda brodova.
Po završetku gornjeg seminara, dobili smo Sertifikate o participaciji, odnosno prisustvu tim seminarima.

2016 FIRST QUARTER ACTIVITIES EU MEMBER STATES, ICELAND AND NORWAY Five activities are envisaged to be organised and held between January and March 2016 for the EU member states, Norway and Iceland. Training on EU maritime legislation, Lisbon, 19–22 Jan EMSA Seminar on Voyage Data Recorders and Electronic Evidence, Cranfield University, 19–20 Jan Training on EU environmental legislation, Lisbon, 3–4 Feb 40th PSC Seminar, Lisbon, 8–11 Feb Training on ISPS, Lisbon, 15–18 Mar

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić