Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJESTAJ O 40-om SEMINARU ZA PSC OFICIRE

Inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar i Lučke kapetanije Kotor pohađali su 40-i Seminar za PSC oficire (Inspektore sigurnisti plovidbe) koji je održan u prostorijama Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) u Lisabonu (08-11 februara 2015 godine), na kome si učestvovali PSC oficiri svih 27 država članica Pariškog memorandum o razumijevanju (PMoU) o vršenju PSC ( državne kontrole u lukama ili kontrole države luke, za šta su kod nas zaduženi ovi Inspektori).
Ovo je četvrti seminar na kojem su uzeli učešcće Inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar i Kotor od kako je Crna Gora 2011. godine postala pridruženi član Paris MoU-a (asocijacije ove strukovne inspekcije na nivou širem od Evropske Unije).
Kao što se i iz naslova Seminara vidi ovo je jedan u nizu seminara koji se redovno održava pod okriljem EMSA-e ili Parikkog memorandum.

Seminar je trajao četri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa koji vaze u regionu -državama članicama Pariškog memorandum i u državama članicama Evropske unije.
Napominjemo da je region Pariškog memoranduma širi od Evropske unije jer taj region obuhvata osim država Evropske unije još i Rusiju i Kanadu, mada je regulative Pariškog memoranduma uglavnom regulative IMO (International Maritime Organization – Međunarodne pomorske organizacije) i uža je od regulative Evropske unije, za direktive Evropske unije koje se odnose na pomorsku sigurnost. Regulativa Pariškog memorandum se primjenjuje na cijelom području tog regiona, a u državama Evropske Unije dodatno i regulativa EU.

 

Seminar je posebno stavio naglasak na jednačitu - harmonizovanu primjenu: PSCO Manual-a (dokumenta PMoU koji ima preko 1100 stranica), Rule Check-a (programa EMSA-e koji obuhvata sve IMO I ILO Konvencije iz oblasti pomorstva na snazi, kao i regulative EU iz te oblasti - na desetine hiljada stranica), sa bližim osvrtom na PMoU Port State Control Committee Instructions (PSCC Instrukcije) iz MLC, 2006 (Konvencije o radu pomoraca), ISM Coda kao sastavnom dijelu SOLAS 74 Konvencije (Međunarodnog Koda o sigurnom upravljanju ili o upravljanju sigurnošću), Deficiencies Matrix (Matrici nedostataka) i unošenju tih nedostataka u bazu podataka PMoU koji se vodi pri EMSA-i, tzv.THETIS-u, poslije izvršenih pregleda brodova.
Po završetku gornjeg seminara, dobili smo Sertifikate o participaciji, odnosno prisustvu tim seminarima.

2016 FIRST QUARTER ACTIVITIES EU MEMBER STATES, ICELAND AND NORWAY Five activities are envisaged to be organised and held between January and March 2016 for the EU member states, Norway and Iceland. Training on EU maritime legislation, Lisbon, 19–22 Jan EMSA Seminar on Voyage Data Recorders and Electronic Evidence, Cranfield University, 19–20 Jan Training on EU environmental legislation, Lisbon, 3–4 Feb 40th PSC Seminar, Lisbon, 8–11 Feb Training on ISPS, Lisbon, 15–18 Mar