Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Predstavljena nova web stranica luckakapetanija.me i softverski programi za evidenciju obuke i sertifikacije pomoraca i izdavanje vinjeta stranim jahtama i čamcima u Crnoj Gori

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  "Otvaranjem pomenute web stranice daje se mogućnost pomorcima koji svoja ovlašćenja dobijaju u lučkim kapetanijama Crne Gore da na jednom mjestu dobiju kompletnu informaciju o uslovima i načinu sticanja zvanja i posebnih ovlašćenja kao i početka ispitnih rokova. Ove informacije pomorci su do sada dobijali dolaskom u lučke kapetanije što je iziskivalo dodatne troškove i gubitak vremena čekanjem na šalterima ili u kancelarijama." kazao je Generalni direktor Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Vladan Radonjić. Osim navedenog, Web Stranica će se redovno ažurirati i drugim novostima iz oblasti sigurnosti i bezbijednosti plovidbe čime ce svi učesnici u pomorskom saobraćaju na vrijeme znati svoja prava i obaveze.

Kada je u pitanju obuka i izdavanje svjedočanstava o zvanjima i posebnim ovlašćenjima pomoraca jedna od glavnih preporuka EMSA-e (Evropske agencije za pomorsku sigurnost) je bila da Crna Gora mora imati jedinstvenu bazu podataka, objasnio je Radonjić. Jedinstvena elektronska baza podataka daje mogućnost praćenja edukacije pomorca od momenta njegove prijave u centre za obuku ili obrazovne institucije do izdavanja relevantnog svjedočanstva. Na zahtjev stranih pomorskih kompanija ili lučkih inspektora osim momentalne provjere vjerodostojnosti određenog svjedočanstva dobija se i kompletna istorija obuke koju je imenovani kandidat predhodno prošao i naziv institucije koja je tu obuku izvršila. Zvaničan početak primjene ovog sistema je 1. Jul 2015 . godine od kada će svi trening centri i obrazovne institucije imati obavezu evidentiranja svojih kandidata i na taj način dobiti pravo njihovog izlaska pred ispitnom komisijom Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Potreba Ministarstva saobraćaja i pomorstva da u svakom trenutku ima evidenciju o izdatim vinjetama nametnula je obavezu izrade ovog softverskog rešenja za njihovo izdavanje. Njime se daje mogućnost prijavljivanja elektronskim putem i nekoliko mjeseci prije samog dolaska jahte u Crnu Goru, čuvanje tih podataka i njihovo prezentovanjem u momentu izdavanja vinjete. Procedura se može obaviti i u lučkim kapetanijama i ispostavama, a jahta koja nije ušla u elektronsku bazu podataka nemože dobiti vinjetu. Na kraju , inspektori sigurnosti plovidbe, tokom svoje rutinske kontrole unošenjem bilo kojeg detalja strane jahte ili čamca (ime, registarski broj,dužina,...) mogu na licu mjesta provjeriti da li je istoj izdata vinjeta i u kom vremenskom periodu.

Konferenciji su prisustvovali Lučki kapetani iz Bara i Kotora, predstavnici velikog broja pomorskih agencija, trening centara za obuku pomoraca i visokoškolskih obrazovnih institucija.

 

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić