Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Izvještaj sa obuke inspekcijskog nadzora sigurnosti pomorske plovidbe

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Narednih dana prioritet je dat samom inspekcijskom nadzoru pa su u tom cilju pregledani trgovački brodovi: M/V SOUTHWESTER, M/V SKYLARK I M/V JADRO, kao i moderna super luksuzna jahta M/Y LADYSHIP. Pregledu je predhodilo prikupljanje podataka putem Sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja - VTMIS-a, odabir broda po principu prioriteta i na kraju samo vršenje inspekcijskog nadzora. Pregledi brodova je trajali od 11:00 do 17:00 časova na vezovima luka Bar i Porto Montenegro. 

Završni sastanak je održan u prostorijama UPS-a u Baru gdje je rezimiran utisak o obavljenom teoretskom i praktičnom dijelu obuke. Predstavnici EMSA-e su upoznati sa detaljnom organizacijom PSC-a Crne Gore, radom VTMIS sistema kao i organizacijom Lučkih Kapetanija Bar i Kotor.

Aktivno učešće u sticanju teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti inspekcijskog nadzora koji sprovodi Paris MoU u državama Evropske unije, Kanade i Rusije, uzeli su sledeći učesnici: 

Mirko Fuštić, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Bar;

Željko Lompar , Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Kotor;

Novica Mijović, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Bar;

Zoran Božović, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Kotor;

Milo Radović, tehnički inspektorat - UPS Tivat; 

Dragan Boričić tehnički inspektorat - UPS Tivat; 

Dabiša Barbić, tehnicki inspektorat - UPS Tivat;

Aleksandar Božovic – Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode Crne Gore.

 

 

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić