Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Izvještaj sa obuke inspekcijskog nadzora sigurnosti pomorske plovidbe

Obuku je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz tehničku pomoć predstavnika Evropske agencije za pomorske sigurnosti - EMSA u Baru i Kotoru od 21. do 25. novembra. Mentori naših inspektora su bili Andrea Cicotto iz Italijanske obalske straže (Paris MoU - PSC Oficir) i Aarnout Salwegter inspektor zaštite okoline i transporta Holandije (Paris MoU - PSC Oficir).

Prvi dan obuke se zasnivao na upoznavanju inspektora sa teorijskim osnovama vršenja inspekcijskog nadzora, a prostor za predavanja je obezbijedila Uprava pomorske sigurnosti – Bar. Osim Inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Bar i Kotor obuci su prisustvovali i službenici Tehničkog inspektorata Tivat - Uprave pomorske sigurnosti, kao i Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode u Crnoj Gori, Aleksandar Božović. 

Narednih dana prioritet je dat samom inspekcijskom nadzoru pa su u tom cilju pregledani trgovački brodovi: M/V SOUTHWESTER, M/V SKYLARK I M/V JADRO, kao i moderna super luksuzna jahta M/Y LADYSHIP. Pregledu je predhodilo prikupljanje podataka putem Sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja - VTMIS-a, odabir broda po principu prioriteta i na kraju samo vršenje inspekcijskog nadzora. Pregledi brodova je trajali od 11:00 do 17:00 časova na vezovima luka Bar i Porto Montenegro. 

Završni sastanak je održan u prostorijama UPS-a u Baru gdje je rezimiran utisak o obavljenom teoretskom i praktičnom dijelu obuke. Predstavnici EMSA-e su upoznati sa detaljnom organizacijom PSC-a Crne Gore, radom VTMIS sistema kao i organizacijom Lučkih Kapetanija Bar i Kotor.

Aktivno učešće u sticanju teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti inspekcijskog nadzora koji sprovodi Paris MoU u državama Evropske unije, Kanade i Rusije, uzeli su sledeći učesnici: 

Mirko Fuštić, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Bar;

Željko Lompar , Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Kotor;

Novica Mijović, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Bar;

Zoran Božović, Inspektor sigurnosti plovidbe – lučka Kapetanija Kotor;

Milo Radović, tehnički inspektorat - UPS Tivat; 

Dragan Boričić tehnički inspektorat - UPS Tivat; 

Dabiša Barbić, tehnicki inspektorat - UPS Tivat;

Aleksandar Božovic – Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode Crne Gore.