Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Izvještaj o specijalizovanom seminaru za implementaciju MLC 2006 konvencije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Shodno konvenciji, svaki pomorac ima pravo na neškodljivo i sigurno radno mjesto koje udovoljava standardima sigurnosti života i rada, na poštene uslove zapošljavanja, na dostojne radne i životne uslove na brodu, na zdravstvenu zaštitu, medicinsku pomoć, mjere za poboljšanje životnih i radnih uslova i druge oblike socijalne zaštite.

Na seminaru su predstavljeni i Amandmani Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji su usvojeni u junu 2014. godine. Prvi set Amandmana se odnosi na Standard A2.5.2 -  sistem finansijske sigurnosti koji obezbjeđuje pomorce u slučaju njihovog napuštanja (brodar je napustio brod, brod je kidnapovan, itd), Standard A4.2.1  -Odgovornost brodovlasnika – ugovorna potraživanja. 

Drugi set Amandmana se odnosi na Regulativu 4.3  -zaštita zdravlja, sprječavanje nezgoda , eliminisanje uznemiravanja i maltretiranja na brodu. Regulativa 5.1 – Odgovornost države zastave -  omogućava produženje sertifikata za pomorska zvanja kako bi to pitanje bilo usklađeno sa IMO Konvencijama.

Takođe, seminar je obuhvatio i zadatke i odgovornosti Priznatih organizacija, saradnju sa administarcijom, odgovornosti države zastave shodno MLC Konvenciji .

 

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić