Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

Izvještaj o specijalizovanom seminaru za implementaciju MLC 2006 konvencije

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva rada i socijalnog staranja pohađali su specijalizovani trening za implementaciju Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji je održan u prostorijama EMSA-e u Lisabonu 22. i 23. novembra 2016. godine, na kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Albanije i Srbije.

Ovo je još jedan u nizu specijalizovanih seminara koji se redovno održava pod okriljem Evropske agencije za pomorsku sigurnost - EMSA-e. 

Seminar je trajao dva dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koja se bavi pitanjima uslova na radu i pravima pomoraca. Naime, konvencija propisuje minimalne standarde u pogledu uslova života na brodu i pravima pomoraca koje treba da ispuni brodovlasnik svake države koja je potpisnica ove konvencije.

Shodno konvenciji, svaki pomorac ima pravo na neškodljivo i sigurno radno mjesto koje udovoljava standardima sigurnosti života i rada, na poštene uslove zapošljavanja, na dostojne radne i životne uslove na brodu, na zdravstvenu zaštitu, medicinsku pomoć, mjere za poboljšanje životnih i radnih uslova i druge oblike socijalne zaštite.

Na seminaru su predstavljeni i Amandmani Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji su usvojeni u junu 2014. godine. Prvi set Amandmana se odnosi na Standard A2.5.2 -  sistem finansijske sigurnosti koji obezbjeđuje pomorce u slučaju njihovog napuštanja (brodar je napustio brod, brod je kidnapovan, itd), Standard A4.2.1  -Odgovornost brodovlasnika – ugovorna potraživanja. 

Drugi set Amandmana se odnosi na Regulativu 4.3  -zaštita zdravlja, sprječavanje nezgoda , eliminisanje uznemiravanja i maltretiranja na brodu. Regulativa 5.1 – Odgovornost države zastave -  omogućava produženje sertifikata za pomorska zvanja kako bi to pitanje bilo usklađeno sa IMO Konvencijama.

Takođe, seminar je obuhvatio i zadatke i odgovornosti Priznatih organizacija, saradnju sa administarcijom, odgovornosti države zastave shodno MLC Konvenciji .