Lučke Kapetanije

Izvještaj o specijalizovanom seminaru za implementaciju MLC 2006 konvencije

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva rada i socijalnog staranja pohađali su specijalizovani trening za implementaciju Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji je održan u prostorijama EMSA-e u Lisabonu 22. i 23. novembra 2016. godine, na kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Albanije i Srbije.

Ovo je još jedan u nizu specijalizovanih seminara koji se redovno održava pod okriljem Evropske agencije za pomorsku sigurnost - EMSA-e. 

Seminar je trajao dva dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koja se bavi pitanjima uslova na radu i pravima pomoraca. Naime, konvencija propisuje minimalne standarde u pogledu uslova života na brodu i pravima pomoraca koje treba da ispuni brodovlasnik svake države koja je potpisnica ove konvencije.

Izvještaj sa obuke inspekcijskog nadzora sigurnosti pomorske plovidbe

Obuku je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz tehničku pomoć predstavnika Evropske agencije za pomorske sigurnosti - EMSA u Baru i Kotoru od 21. do 25. novembra. Mentori naših inspektora su bili Andrea Cicotto iz Italijanske obalske straže (Paris MoU - PSC Oficir) i Aarnout Salwegter inspektor zaštite okoline i transporta Holandije (Paris MoU - PSC Oficir).

Prvi dan obuke se zasnivao na upoznavanju inspektora sa teorijskim osnovama vršenja inspekcijskog nadzora, a prostor za predavanja je obezbijedila Uprava pomorske sigurnosti – Bar. Osim Inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Bar i Kotor obuci su prisustvovali i službenici Tehničkog inspektorata Tivat - Uprave pomorske sigurnosti, kao i Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode u Crnoj Gori, Aleksandar Božović. 

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić