Lučke Kapetanije

Drugi sastanak MENELAS kontakt tačaka

Na Malti je u periodu od 28. do 29. novembra 2017. godine održan Drugi sastanak MENELAS kontakt tačaka. Kako Željko Lompar, MENELAS kontakt tačka za Crnu Goru, nije mogao iz objektivnih razloga prisustvovati sastanku, kao predstavnik Crne Gore nominovan je Kap. Novica Mijović, Inspektor sigurnosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Bar.

Read more ...

Page 1 of 8