Lučke Kapetanije

Izvještaj o specijalizovanom seminaru za implementaciju MLC 2006 konvencije

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva rada i socijalnog staranja pohađali su specijalizovani trening za implementaciju Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koji je održan u prostorijama EMSA-e u Lisabonu 22. i 23. novembra 2016. godine, na kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Albanije i Srbije.

Ovo je još jedan u nizu specijalizovanih seminara koji se redovno održava pod okriljem Evropske agencije za pomorsku sigurnost - EMSA-e. 

Seminar je trajao dva dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa Međunarodne konvencije o radu pomoraca (MLC 2006) koja se bavi pitanjima uslova na radu i pravima pomoraca. Naime, konvencija propisuje minimalne standarde u pogledu uslova života na brodu i pravima pomoraca koje treba da ispuni brodovlasnik svake države koja je potpisnica ove konvencije.

Read more ...

Izvještaj sa obuke inspekcijskog nadzora sigurnosti pomorske plovidbe

Obuku je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz tehničku pomoć predstavnika Evropske agencije za pomorske sigurnosti - EMSA u Baru i Kotoru od 21. do 25. novembra. Mentori naših inspektora su bili Andrea Cicotto iz Italijanske obalske straže (Paris MoU - PSC Oficir) i Aarnout Salwegter inspektor zaštite okoline i transporta Holandije (Paris MoU - PSC Oficir).

Prvi dan obuke se zasnivao na upoznavanju inspektora sa teorijskim osnovama vršenja inspekcijskog nadzora, a prostor za predavanja je obezbijedila Uprava pomorske sigurnosti – Bar. Osim Inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Bar i Kotor obuci su prisustvovali i službenici Tehničkog inspektorata Tivat - Uprave pomorske sigurnosti, kao i Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode u Crnoj Gori, Aleksandar Božović. 

Read more ...

Page 5 of 8