Lučki kapetani

Predrag Ratković

Predrag Ratković

Rođen 04.10.1969. u Baru
Završio Pomorski fakultet u Kotoru (Spec.App.)
Posjeduje Prvi sertifikat iz Engleskog jezika (Univerzitet Kembridž)
1993-2004 Oficir palube na Zodiac Maritime Agencies, MSC i Trans Europa Shipping Lines
Kapetan duge plovidbe
2004-2008 Načelnik odjeljenja traganja i spasavanja na moru u UPS
2008-2017 Načelnik odjeljenja zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata u UPS
Kontakt tačka u CG za Evropsku agenciju za pomorsku sigurnost (EMSA) iz Lisabona
Kontakt tačka u CG za UNEP/MAP/REMPEC sa Malte
Posjeduje sertifikat za ISM/ISPS Auditora (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva CG)
Posjeduje sertifikat za VTMIS/VTS Supervizora (Transport Malta)
Posjeduje sertifikat za IMSAS Auditora (IMO)
Posjeduje sertifikat za upravljanje incidentnim situacijama (USCG)

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić