Lučke Kapetanije

Izvještaj sa obuke inspekcijskog nadzora sigurnosti pomorske plovidbe

Obuku je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uz tehničku pomoć predstavnika Evropske agencije za pomorske sigurnosti - EMSA u Baru i Kotoru od 21. do 25. novembra. Mentori naših inspektora su bili Andrea Cicotto iz Italijanske obalske straže (Paris MoU - PSC Oficir) i Aarnout Salwegter inspektor zaštite okoline i transporta Holandije (Paris MoU - PSC Oficir).

Prvi dan obuke se zasnivao na upoznavanju inspektora sa teorijskim osnovama vršenja inspekcijskog nadzora, a prostor za predavanja je obezbijedila Uprava pomorske sigurnosti – Bar. Osim Inspektora sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Bar i Kotor obuci su prisustvovali i službenici Tehničkog inspektorata Tivat - Uprave pomorske sigurnosti, kao i Nacionalni istražitelj za pomorske nezgode u Crnoj Gori, Aleksandar Božović. 

Read more ...

Page 5 of 7