Up

Zakoni

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe - 20.08.2015
Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata sa izmjenom i dopunom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata sa izmjenom i dopunom - 2014
Zakon o jahtama sa izmjenama i dopunama - 2015
Zakon o lukama sa izmjenama i dopunama - 2013
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
 
 
Powered by Phoca Download