Xpert Slider

Lučke kapetanije

Bar i Kotor

Lučka Kapetanija Bar

Obala 13 jula broj 18,Bar; Phone: + 382 30 312 733; Email: harbourm@t-com.me; 

Lučka Kapetanija Kotor

Adresa: Benovo bb, Kotor Phone: + 382 32 304 313 Email: kapetani@t-com.me

Lučka Kapetanija Bar

Better job opportunity

Lučka Kapetanija Kotor

Centri

IZVJEŠTAJ O 5-om SPECIJALIZOVANOM SEMINARU U VEZI PREGLEDA PUTNIČKIH BRODOVA ZA PSC OFICIRE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Seminar je trajao četri dana i imao je za cilj harmonizaciju primjene propisa koji važe u regionu - državama članicama Pariškog memorandum i u državama članicama Evropske unije, a tiče se pregleda putničkih brodova.
Napominjemo da je region Pariškog memoranduma širi od Evropske unije, jer taj region obuhvata osim država Evropske unije, još Rusiju i Kanadu, mada su regulative Pariškog memoranduma uglavnom regulative IMO (International Maritime Organization – Međunarodne pomorske organizacije) i uža je od regulative Evropske unije, za direktive Evropske unije koje se odnose na pomorsku sigurnost.
Regulativa Pariškog memorandum se primjenjuje na cijelom području tog regiona, a u državama Evropske Unije dodatno i regulativa EU.
Seminar je obuhvatio sljedeće teme iz oblasti pregleda putničkih brodova :
1. Passenger Ship Safety Survey
2. Passenger Ship Operational Control
3. Expanded Inspection On Passenger Ships
4. Inspection Of Passenger Ships By USCG
5. Propulsion Of Passenger Ships
6. ISM

Seminarom je bila obuhvaćena posjeta brodogradilištu Fincantieri (mjesto pored Trsta) gdje se proizvode najveći putnički brodovi na svijetu – kruzeri.

Na početku posjete smo imali prezentaciju o brodogradilištu (istorijski razvoj, današnji kapaciteti i planovi za budućnost), a kasnije smo posjetili glavne pogone brodogradilišta.

 

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

ZDRAVSTVENA USTANOVA: OVLAŠĆENI DOKTOR:
1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION: AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:
1. Public Healthcare Center Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Public Healthcare Center Kotor Dr Gordana Popović
3. Public Healthcare Center Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Public Healthcare Center Podgorica Dr Cvetana Vukajlović
5. Public Healthcare Center Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar Dr Miodrag Bulatović 
7. Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica Dr Luka Janičić